Vidinge

59.6651631 | 19.1816202

Vidinge är en ö i Stockholms norra skärgård, i Norrtälje kommun. Ön är cirka två kilometer lång och ligger fyra sjömil norr om Rödlöga. Vidinge är också namnet på ögruppen med de intilliggande öarna. Ön är låglänt och domineras av den grunda lagunen Storfladen med dess strandängar. Storfladen står i förbindelse med Östersjön i norr och söder via grävda och muddrade kanaler. Över den södra kanalen går en spång som förbinder västra och östra Vidinge.

Vidinge saknar idag fast befolkning, men i äldre tid fanns här upp till 13 gårdar, 1873-1875 bodde 78 personer på ön. Under 1900-talets början avfolkades dock ön och sedan 1941 finns endast sommarboende på ön. Bland kända sommargäster märks John Bauer som bodde på Östergården på Vidinge 1906.

Källa: Wikipedia