Vidinge

Om Vidinge

Vidinge är en två kilometer lång ö fyra sjömil norr om Rödlöga. Det är också namnet på ögruppen med de intilliggande öarna. Ön är låglänt och domineras av den grunda lagunen Storfladen med dess strandängar. Storfladen står i förbindelse med Östersjön i norr och söder via grävda och muddrade kanaler. Över den södra kanalen går en spång som förbinder västra och östra Vidinge.

Östra Vidinge, Österöran samt några mindre, intilliggande holmar ingår i Vidinge naturreservat. Öarna har en typisk utskärgårdsnatur med hällmarker och låg vegetation som ljung, krypen och kråkbär. I skyddade skrevor växer tät lövskog av al, rönn och ask.

Källa: Skärgårdsstiftelsen, Länsstyrelsen, Wikipedia

 

Vill du veta mer om Vidinge, skicka ett mail till jonas@tulldahl.com

Vidinge på kartan

- Vidinge, det har jag inte hört talas on, ligger det långt ut? frågade Erik.

- Ja, det kan väl vara drygt en halvmil sydost från Rådmansö, kan jag väl tro, svarade Andersson. Men låt dig inte skrämmas av det inte, ni skulle inte bli ensamma kan jag tala om, det är väl en 15-tal gårdar, så inte skulle ni bo ensamma inte, skrattade han.

- Priset ska vara det rätta har jag hört, lade han till, och tittade prövande mot Erik.

 

"Natten då gud blundande" av Lennart Molander, om Vidingeolyckan 1888, Axplock förlag, 2005

Boken

Tankar finns på att sammanställa bilder och en del text i en bok om Vidinge. Oklart om projektet förverkligas och när den i sådanat fall blir klart. Om det skulle förverkligas så skulle i alla fall omslaget kunna se ut så här.

 

Publicerat

I tidningen Skärgårdshem nummer 6 2012 publicerades ett reportage om ett hus på Vidinge, jag hade tagit bilderna till reportaget och journalisten Veronica Lundström hade skrivit artikeln.

Urval av bilder från Vidinge